Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Kurii Diecezjalnej w Zamościu


        JUTRO: Kurs Jan w Zamościu

   

Duszpasterstwo EkumeniczneOdpowiedzialny

Ks. dr Jarosław Przytuła

ul. Orzechowskiego 10

20-429 Lublin

tel. 817439976

mail: jr.przytula@gmail.com

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RELACJI MIĘDZY WYZNANIAMI

            Na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej obok struktur Kościoła katolickiego (obu obrządków) funkcjonuje 10 chrześcijańskich wyznań, spośród których najwięcej wiernych posiadają parafie polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego i Kościoła polskokatolickiego. Pozostałe wyznania zalicza się do protestanckiej tradycji ewangelikalnej
i zielonoświątkowej. Relacje katolików z innymi chrześcijanami zasadniczo układają się dobrze. Nie stwierdza się przypadków jawnej wrogości czy publicznych sporów. Tradycyjnie najlepsze relacje wspólnota katolicka utrzymuje z wiernymi wyznania prawosławnego, którzy od wielu wieków mieszkają na tych ziemiach. Kapłani naszej diecezji bywają zapraszani do cerkwi i uczestniczą tam w niektórych celebracjach. Duchowni prawosławni odwzajemniają ten gest przyjmując zaproszenia na katolickie odpusty parafialne czy inne święta. Symbolem dobrych relacji jest Kulno, gdzie z prawosławnej cerkwi korzystają także wierni parafii katolickiej czy też Hrebenne, gdzie w zabytkowej cerkwi modlą się katolicy obrządku łacińskiego oraz bizantyjsko-ukraińskiego.

            Relacje z Kościołem polskokatolickim są bardziej złożone, co wiąże się z zaszłościami historycznymi. W pamięci wielu wiernych żywe są jeszcze bolesne wydarzenia z przeszłości, kiedy parafie tzw. Kościoła narodowego powstawały na gruncie rozłamów wewnątrz katolickich wspólnot (np. Józefów). Wielu kapłanów polskokatolickich to byli księża rzymskokatoliccy, co powoduje wzajemny dystans, chociaż nie zauważa się oznak jawnej wrogości. W placówkach, gdzie duchowni prawosławni, polskokatoliccy i rzymskokatoliccy współpracują ze sobą (szkoły, szpitale, więzienia) ich relacje układają się prawidłowo. W przypadku tych wyznań nie zachodzi dziś niebezpieczeństwo prozelityzmu. Religijne status quo jest usankcjonowane przez tradycje poszczególnych rodzin.

            Wspólnoty protestanckie (ewangelikalne i zielonoświątkowe) koncentrują się głównie na terenie Zamościa i ziemi hrubieszowskiej. Relacje ekumeniczne nie są z nimi podtrzymywane na drodze oficjalnych spotkań czy wspólnych modlitw. Przeszkodą na tej drodze jest prozelicka działalność wspólnot protestanckich, które pozyskują nowych wyznawców spośród wiernych Kościoła katolickiego.

 

CHRZEŚCIJAŃSKIE KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE NA TERENIE

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

I. KOŚCIÓŁ KATOLICKI

·    obrządek łaciński (diecezja zamojsko-lubaczowska)

-187 parafii

·    obrządek bizantyjsko-ukraiński (archidiecezja przemysko-warszawska):

1.  Hrebenne. Parafia p.w. św. Mikołaja (Adres parafii: 37-700 Przemyśl; skr. poczt. 181)

Filia: Teniatyska - kaplica cmentarna pw. Świętego Męczennika Dymitra

2. Lubaczów.  Parafia p.w. św. Mikołaja (ul. Grunwaldzka 1; Adres parafii: 37-700 Przemyśl; skr. poczt. 181)

3. Dziewięcierz.  Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Do parafii należą: Moczary, Prusie, Werchrata  (Adres parafii: 37-700 Przemyśl; skr. poczt. 181)

 

II. POLSKI AUTOKEFALICZNY KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

1.  Hrubieszów - Zaśnięcia NMP (ul. 3-go Maja)

Filia: Dołhobyczów – Św. Szymona Słupnika

Turkowice: Monaster Opieki Matki Bożej

2. Tarnogród – Św. Trójcy (ul. Cerkiewna 1) 

Filie:  Kulno – Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła;     Korchów – Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego

3.  Biłgoraj – Św. Jerzego Zwycięzcy (ul. Tarnogrodzka 3)

4. Tomaszów Lubelski – Św. Mikołaja Cudotwórcy (ul. Rynek 13)

Filia: Łosiniec – kaplica cmentarna Częstochowskiej Ikony Matki Bożej

5. Zamość- Św. Mikołaja Cudotwórcy (ul. Mikołaja Bołtucia 26)

Filia:  Szczebrzeszyn – Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP   

 

III.  KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI (diecezja warszawska)

 

1. Długi Kąt.  Parafia pw.  MB Nieustającej Pomocy i Świętego Józefa (Długi Kąt 112)

2. Horodło – Parafia  pw.   Zmartwychwstania Pańskiego (ul. Piłsudskiego 55)

3.  Majdan Nepryski - Parafia pw.  Podwyższenia Krzyża Św.  (Majdan Nepryski 126a)

4. Zamość - Parafia pw.  Serca Jezusowego  (ul. Odrodzenia 16) 

 

IV. KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY W RP

1. Zamość ( ul. Gminna 32)

2. Tomaszów Lubelski; (spotkania: ul. Wyspiańskiego 4)

3. Białopole (ul. Chełmska 24)

 

V. KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

Krowica Sama 50

VI. KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

 Zamość  (ul. Żdanowska 4)

 

VII. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN

1. Hrubieszów (ul. Piłsudskiego 58)

2. Zamość (ul. Dzieci Zamojszczyzny – Traugutta 1b)

 

VIII.  KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY ZGROMADZENIA BOŻEGO W RP

  Zamość  (ul. Promienna 5a Ip.) 

 

IX. KOŚCIÓŁ BOŻY W CHRYSTUSIE

Hrubieszów (Centrum Chrześcijaństwa „Rebeka”, ul. Tęczowa 5)

 

X. KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN WIARY EWANGELICZNEJ

Hrubieszów  (ul. Kościelna 5)

 

XI. KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA W WERBKOWICACH

 Werbkowice  (ul. Przemysłowa 2)

 

WYZNANIA NIECHRZEŚCIJAŃSKIE NA TERENIE DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ:

·         Świadkowie Jehowy (21 zborów)

·         Wolni badacze Pisma Świętego (8 zborów)

·         Świecki Ruch Misyjny Epifania (6 zborów)

·         Wyznawcy buddyzmu Diamentowej Drogi (Lubaczów, Zamość)

 Strona www: . 
ADORACJE
Wczoraj: Krasnobród, par. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Dziś: Krasnobród, par. Zesłania Ducha Świętego.
Jutro: Lipsko, par. Świętego Jana Chrzciciela.
 
PEREGRYNACJA KRZYŻA
Wczoraj: Grabowiec, par. Świętego Mikołaja.
Dziś: Świdniki, par. Matki Bożej Królowej Polski.
Jutro: Miączyn, par. Świętego Michała Archanioła.
 
WYDARZENIA
2017
28
kwietnia
Kurs Jan w Zamościu
2017
29
kwietnia
Msza św. za zmarłych policjantów w katedrze zamojskiej
2017
29
kwietnia
Acies Legionu Maryi w Grabowcu
2017
29
kwietnia
Pielgrzymka Transportowców na Jasną Górę
2017
30
kwietnia
Imieniny Pasterza Diecezji Biskupa Mariana Rojka
2017
30
kwietnia
Msza św. w rycie nadzwyczajnym- św. Katarzyna Zamość godz. 18.30
2017
30
kwietnia
Różaniec w intencji rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na antenie KRZ godz. 19.00
SALA DZIEKAŃSKA
Kwiecien 2017
NDPNTWSRCZPTSO
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

FORMULARZ REZERWACJI
 
POLECAMY

Światowe Dni Młodzieży

Pielgrzymki ICHTIS

Exodus Młodych

Jerycho Różańcowe

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Rada ds. Powołań

Zamojska Szkoła Ewangelizacji

Referat Duszpasterstwa Rodzin

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

 
 
 
© Copyright 2014-2017 · MPawel · All Rights Reserved · Odwiedziło juz nas 781446 gości 1 on-line.