Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Kurii Diecezjalnej w Zamościu


 DZISIAJ: Jubileusz 25-lecia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej        JUTRO: XI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie- etap ogólnopolski

   

Program 2009/2010


Program duszpasterski na rok 2009/2010

Odczytać na nowo skarb wiary i zafascynować się nim, rozbudzić dynamizm ewangelizacyjny i budować solidarność społeczną – takie są główne zadania wypływające z nowego programu duszpasterskiego. Jego hasłem są słowa „Bądźmy świadkami Miłości”.

Pierwsza niedziela Adwentu, 29 listopada, otwiera nowy cykl duszpasterski. W haśle na rok 2009/2010 pojawia się słowo „Miłość” pisane dużą literą. – Chcemy przez to zwrócić uwagę, że nie idzie tu po prostu o każdy rodzaj miłości, ale o tę pochodzącą „z góry”, ze źródła, jakim jest Trójca Przenajświętsza – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

W tym kontekście warto powrócić do pierwszej encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas est” (Bóg jest Miłością). „Uwierzyliśmy miłości Boga - tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” – pisał w niej Benedykt XVI. We wprowadzeniu do encykliki Papież podkreślił, że zależy mu na tym, by „pobudzić świat do nowej, czynnej gorliwości w dawaniu odpowiedzi na Bożą miłość”.

Takie też jest według Episkopatu kluczowe zadanie dla Kościoła w Polsce. - Myślimy, że gotowość dzielenia się wiarą poprzedzona winna być długim okresem formacji, prowadzącym do osobistej relacji z Bogiem. Tymczasem ksiądz Franciszek Blachnicki mówił przed laty, że każdy chrześcijanin musi umieć dawać świadectwo o Chrystusie, o swoim spotkaniu z Nim. Jest to podstawowy element życia chrześcijańskiego, a nie etap doskonałości – mówi ks. dr Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Tegoroczny program wskazuje na Eucharystię jako „szkołę Bożej miłości” i zachęca wiernych do entuzjazmu i zaangażowania się w dzieło przekazu wiary młodym pokoleniom. Jednym z zadań jest włączenie się świeckich w prowadzenie małych grup katechetycznych w parafii.

Chrześcijanie mają też szczególne zadania nie tylko wobec wierzących, ale również wobec niewierzących i tych, którzy się pogubili. – Będąc Kościołem Jezusa Chrystusa mamy iść pełni nadziei w świat, w którym żyjemy, znając jego troski, smutki i cierpienia, by świadectwem dawanym Bogu, który jest Miłością, czynić świat bardziej ludzkim i bardziej Bożym – tłumaczy ks. Stułkowski. Rozwijanie wolontariatu, tworzenie i ożywianie Parafialnych Zespołów Caritas, uaktywnienie duszpasterstwa rodzin i wspieranie ośrodków pomocy osobom uzależnionym, a także budzenie obywatelskiego potencjału parafii i ukazywanie miejsca katolika w polityce to niektóre z zadań, jakie wymienia program duszpasterski. Pomocą w jego realizacji i wskazaniem jak budować sprawiedliwy i solidarny świat jest kolejna encyklika papieska „Caritas in veritate” (Miłość w prawdzie).

Program duszpasterski „Bądźmy świadkami Miłości” kończy pięcioletni cykl działań pastoralnych skoncentrowanych na myśli przewodniej: „Kościół niosący Ewangelię nadziei”, realizowany od 2006 roku. W kolejnych latach ukierunkowywał on pracę duszpasterską na posługę ubogim („Przywracajmy nadzieję ubogim”), odkrywanie powołań („Przypatrzmy się powołaniu naszemu”), stawanie się uczniami Chrystusa („Bądźmy uczniami Chrystusa”) i troskę o życie, w różnych jego wymiarach i na wszystkich etapach jego rozwoju („Otoczmy troską życie”).

Źródło: http://episkopat.pl/kosciol/kosciol_w_polsce/program_duszpasterski/4469.1,Program_duszpasterski_na_rok_2009_2010.html
pawelm
2014-03-15

 
ADORACJE
Wczoraj: Hrubieszów, par. Ducha Świętego.
Dziś: Hrubieszów, par. Świętego Mikołaja.
Jutro: Hrubieszów, par. Świętego Stanisława Kostki.
 
PEREGRYNACJA KRZYŻA
Wczoraj: Zamość, par. Świętego Krzyża.
Dziś: Wólka Panieńska
Jutro: Zamość, par. Miłosierdzia Bożego.
 
WYDARZENIA
2017
28
marca
Jubileusz 25-lecia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
2017
29
marca
XI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie- etap ogólnopolski
2017
30
marca
Wielkopostne medytacje przy Najświętszym Sakramencie w kościele św. Katarzyny w Zamościu
2017
01
kwietnia
Katechezy przedślubne w formie rekolekcji dla narzeczonych w Łabuńkach
2017
02
kwietnia
Wieczernik maryjny w katedrze zamojskiej
2017
03
kwietnia
Rekolekcje dla Służby Zdrowia w Zamościu (Szpital Papieski godz. 15.00 i 18.00). Rekolekcje prowadzi Ks. Prałat E. Derdziuk – Diecezjalny Egzorcysta
2017
04
kwietnia
Spotkanie formacyjne katechetów w rejonie Hrubieszów
SALA DZIEKAŃSKA
Marzec 2017
NDPNTWSRCZPTSO
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
31
 

FORMULARZ REZERWACJI
 
POLECAMY

Światowe Dni Młodzieży

Pielgrzymki ICHTIS

Exodus Młodych

Jerycho Różańcowe

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Rada ds. Powołań

Zamojska Szkoła Ewangelizacji

Referat Duszpasterstwa Rodzin

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

 
 
 
© Copyright 2014-2017 · MPawel · All Rights Reserved · Odwiedziło juz nas 758329 gości 1 on-line.